Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

My sister let ___ her car yesterday.

___, what would you spend it on?

___ car is the blue Toyota?

___ Bath?

I ___ smoking last year, but I didn´t.

What ___ in Glasgow last month?

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

Last Monday I ___ to the Passport Office.

I´d sooner ___ a flat than a house.

How much ___ where you live?

I need to go to ___ toilet.

___ come to my party next Saturday?

It´s time ___ something to eat.

I´d rather ___ German than Bulgarian.

No sooner ___ it than she burst into tears.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

Paris is one of the most expensive cities ___.

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

I´m___ them in person.

Is your Spanish improving? ___.

I have difficulty ___ Italian.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

This pen is mine and that pen is ___.

I´m afraid I haven´t got ___.

What are you doing ___ Thursday?

I don´t understand. What language ___?

I wish ___ Chinese.

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

Do you like Rome? Yes, ___.

He asked me how big ___.

That´s the house ___.

What will you do when ___ studying?

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

What time ___ up during the week?

If ___.

He came to Scotland ___.

We´re having the party at ___.

How many people ____ in your company?

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

Would you mind ___ me that book?

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

I´m not ___ new vocabulary.

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

What time is it? ___.

My father never ___ out in the mornings.

The museum was very inspiring. It´s ___.

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD