Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test - Angličtina

Rozřazovací test slouží k tomu, abyste si vybrali vhodný kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test vyplňte bez použití slovníku, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 30 minut.

Test má pouze informativní charakter. Pomůže nám, když do přihlášky do kurzu anglického jazyka uvedete počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Pokud byste po absolvování prvních hodin Vámi vybraného kurzu zjistili, že je úroveň moc nízká nebo vysoká, nebo Vám kurz z jiného důvodu nevyhovuje, umožníme Vám zvolit si jiný kurz z naší nabídky.

Vyberte správné odpovědi. Pokud nevíte, která varianta je správná, přejděte k další otázce.

I´m___ them in person.

I usually get up at 6 o´clock ___ morning.

What are you doing ___ Thursday?

It´s now 10 o´clock and the bus ___ arrive at 9:15.

I´m afraid I haven´t got ___.

I´m not ___ new vocabulary.

___ car is the blue Toyota?

___ Bath?

He was repairing his car when I ___ him on Wednesday.

If he hadn´t drunk so much, he ___ the accident.

That´s the house ___.

The museum was very inspiring. It´s ___.

I´m sorry. I haven´t done my homework ___.

Last Monday I ___ to the Passport Office.

My sister let ___ her car yesterday.

We´re having the party at ___.

I have difficulty ___ Italian.

How much ___ where you live?

Paris is one of the most expensive cities ___.

If ___.

I wish ___ Chinese.

Would you mind ___ me that book?

How many people ____ in your company?

I live in Cambridge now. I ___ to France for a long time.

He came to Scotland ___.

It´s time ___ something to eat.

What time is it? ___.

I ___ smoking last year, but I didn´t.

My mother doesn´t drive. I don´t ___.

Do you like Rome? Yes, ___.

We regret ___ that the flight to Honkong has been cancelled.

What were you doing at 9:00 on Monday evening? I ___ to the radio.

Manchester isn´t ___ Edinburgh.

This pen is mine and that pen is ___.

I´m going to Tesco´s ___ some food.

___, what would you spend it on?

I´d rather ___ German than Bulgarian.

The Mayor ___ the new department yesterday, but it still isn´t finished.

When I lived in Italy, I ___ a lot of wine.

Is your Spanish improving? ___.

He asked me how big ___.

What will you do when ___ studying?

___ come to my party next Saturday?

My father never ___ out in the mornings.

I need to go to ___ toilet.

No sooner ___ it than she burst into tears.

What time ___ up during the week?

What ___ in Glasgow last month?

I´d sooner ___ a flat than a house.

I don´t understand. What language ___?

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD